Opgepast! Nieuwe geluidsnormen

Oorschade, dat is wat minister Joke Schauvliege wil voorkomen door te luide muziek op evenementen te verbieden. De minister had er zelf geen oren naar om haar nieuwe wetgeving, die vanaf januari in werking treedt, te komen toelichten. Advocaat Bram Vandromme ging wel op die uitnodiging in. Kevin vraagt hem wat die nieuwe geluidsnormen concreet voor organisatoren betekenen. Maar let wel op, de regelgeving in deze aflevering is alleen van toepassing op evenementen in Vlaanderen en daarom niet persé hetzelfde voor onze Nederlandse kijkers.

Kevin Van der Straeten
Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op eventplanner.nl? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Ook beschikbaar als podcast:

Ook via podcast:

Listen on Google PodcastsListen on Apple PodcastsListen on Shopify

Transcript

Oorschade, dat is wat minister Joke Schauvliege wil voorkomen door te luide muziek op evenementen te verbieden. De minister had er zelf geen oren naar om haar nieuwe wetgeving, die vanaf januari in werking treedt, te komen toelichten. Advocaat Bram van Dromme ging wel op die uitnodiging in. Ik vraag hem wat die nieuwe geluidsnormen concreet voor organisatoren betekenen. Maar let wel op, de regelgeving in deze aflevering is alleen van toepassing op evenementen in Vlaanderen en daarom niet persé hetzelfde voor onze Nederlandse kijkers.

 

Dag Bram, welkom in onze studio. 


Graag gedaan

 

De wet Schauvliege, wat houdt het precies in?


Goh, het is gevaarlijk omdat de wet Schauvliege te gaan noemen. Het is een complexe materie, het is een korte vraag voor een complexe materie. Het houdt eigenlijk in dat voor muziek, elektronisch versterkte muziek eigenlijk een aantal geluidsnormen worden opgelegd. Dat is een grote verandering. Waarom is dat een grote verandering omdat vroeger eigenlijk er voor ingedeelde inrichtingen geen maximale geluidnorm bestond. Nu ga je waarschijnlijk de vraag stellen wat is een ingedeelde inrichting?

 

Ik was al aan het denken...


We zitten in een vrij complex systeem waarbij dat geluidsactiviteiten ofwel ingedeelde inrichtingen ofwel niet ingedeelde inrichtingen zijn. Dat betekent eigenlijk, een ingedeelde inrichting betekent dat je een milieumelding moet doen of een milieuvergunning moet hebben voor uw activiteit. Die persiteit, dat onderscheid tussen ingedeeld en niet-ingedeeld bestond vroeger ook al maar vanaf 1 januari 2013 blijft dat gehandhaafd en worden daarop op basis daarvan eigenlijk een aantal geluidsnormen...

 

En vanaf wanneer is het ingedeeld of niet?


Nu vanaf vandaag allé eigenlijk vanaf 1 januari 2013 is dat gebaseerd op basis van geluidsnormen dus op het geluidsniveau dat u gaat hanteren op uw activiteit of in uw danszaal of in uw feestzaal. Vroeger was dat gebaseerd op oppervlakte. Dus dat betekende eigenlijk dat u ingedeeld werd milieuvergunningsplichtige indien u aan een aantal voorwaarden voldeed waaronder meer dan 100 vierkante meter bevoorbeeld. Nu gaat men helemaal afstand doen van die oppervlaktenorm en gaat men rechtstreeks de ingedeelde categorie gaan koppelen aan de geluidscategorie.

 

Dus men gaat het geluidsniveau als uitgangspunt nemen om te bepalen of u ingedeeld bent of niet ingedeeld. Lees hebt u een milieuvergunning of een melding.

 

Nu, je begon al je verhaal met te vertellen ze zeggen elektronisch versterkte muziek...


Ja.

 

Voor een orkest dat komt spelen...


Nee gelden die regels niet dat klopt dus het gaat over elektronisch versterkte muziek.

 

Dat is een belangrijke nuance.


Absoluut als u een symfonisch orkest laat komen inderdaad dan gelden die specifieke geluidsnormen niet.

 

Ja ok en wat houdt dat dan voor een organisator concreet in?


Wel het houdt eigenlijk in dat er vanaf 1 januari drie categorieën bestaan. Dat betekent eigenlijk moet u de opsplitsing maken is het minder dan 85 decibel of meer. Als het minder is hebt u eigenlijk weinig verplichtingen. Als het meer is betekent dat dat er twee categorieën bestaan die dus ingedeeld zijn. Eerste categorie is een klasse drie activiteit en dat is meldingsplichtig. Dat betekent als u tussen den 85 en 95 decibel blijft voor uw activiteit dan bent u meldingsplichtig dan moet u aan het college van burgemeesters en schepenen van die gemeente waar uw activiteit wenst te houden dan moet u een melding doen van uw activiteit waarvan zij dan akte nemen.

 

Nu de tweede categorie is tussen 95 en 100 decibel en daarvoor heb je een milieuwvergunning nodig klasse 2 en dat moet ook aangevraagd worden bij datzelfde college van burgemeesters en schepenen maar daar zijn natuurlijk een aantal bijkomende verplichtingen aan gekoppeld. Dus wat strenger.

Omdat het geluidsniveau ook hoger is dus men gaat uiteindelijk het ... aspect gaan koppelen aan het karakter van de inrichting dus melding is lichter, kleinere procedure maar dan een milieuvergunning die toch een zware.

 

En zijn daar ook verplichtingen aan verbonden om dat effectief te gaan meten?

 

Absoluut, ja dus per categorie dus afhankelijk van het geluidsniveau dat u gaat hanteren dus ofwel 85-95 ofwel 95-100 zijn een aantal flankerende maatregelen gekoppeld. Wat is dat ondermeer eerst en vooral het geluidsniveau respecteren das evident maar twee ook gedurende de volledige activiteit het geluidsniveau gaan meten dus een opname maken van een meting van het geluidsniveau. Wat hoort daar nog bij dat zijn bijvoorbeeld het installeren van een limiter kan maar is niet verplicht. Bij een milieuvergunning dus als je tussen de 95 en 100 gaat dan moet u ook over oordopjes, moet u oordopjes voorzien en eventueel een geluidsplan maken als het gaat om een vaste permanente geluidsinstallatie. Dus er zijn dus meer verplichtingen bij klasse 2 wat eigenlijk evident is.

 

Maar als je nu terug naar die laagste klasse kijkt als je zegt ik blijf onder die 85 ben je dan ook nog altijd verplicht om het te gaan meten?

 

Neen. Dan bent u eigenlijk niet verplicht.

 

Hoe weet je dan dat je daar niet boven zit?

 

Dat is een goede vraag, eigenlijk is het altijd aangewezen om het te meten. Elke activiteit dat u organiseert dus als organisator is het altijd aangewezen om te meten en dat ook te bewaren uiteraard want nadien dat je dat kan voorleggen als dat gevraagd wordt want het is natuurlijk zo dat onder die 85 geen allé weinig flankerende maatregelen zijn maar daar kan altijd een controleur binnenkomen en het moment dat u ze niet respecteert bent u eigenlijk in overtreding. 

 

Ja, nu ik las ik, er is al heel wat lectuur over verschenen, dat er ook verschillen zijn tussen een zaal uitbaten en organisatoren die op een bepaalde plek eenmalig een evenement organiseren. 

 

Dat klopt ja let wel die verschillen zijn niet altijd voordelig voor de organisator voor activiteiten in open lucht en in tenten ook privé-activiteiten dus stel u organiseert een privé-fuif of een privé-evenement dat wordt eigenlijk beschouwd als een niet-ingedeelde inrichting. We zijn opnieuw bij dat onderscheid. 

 

Wat betekent dat dan concreet dat u onder de 85 decibel valt dus als u een buitenactiviteit of een tentactiviteit bent u in principe gehouden aan die 85 decibel. Voor vele activiteiten is dat natuurlijk niet haalbaar.

 

Ja, als je een festival organiseert wordt dat moeilijk.

 

Voila, dus wat doet men dan. Dan kan men een uitzondering vragen van die regels aan het college van burgemeesters en schepenen. Die uitzonderingen kunnen ofwel klasse 3 zijn de meldingsplicht tussen 85 en 95 ofwel een milieuvergunning aanvragen voor 95 tot 100. Boven de 100 ga je nooit een activiteit kunnen ... dus onder geen beding dus het is ook belangrijk voor een organisator en das nog een tip die ik wil geven is eigenlijk dat ge u daar tijdig mij bezig bent want zo’n milieuvergunning u krijgt dat niet op twee weken dus als u een activiteit wil doen boven de 95 decibel dan moet u daar ettelijke maanden vooraf mee bezig zijn want een procedure, het aanvragen van een milieuvergunning dat loopt geen twee weken, dat zijn maanden.

 

En hebben buurtbewoners daar dan bijvoorbeeld ook nog een stem in?

 

Zij hebben daar ook een stem in op perse vlakken eigenlijk. Eerst en vooral als u een milieuvergunning aanvraagt is daarbij een openbaar onderzoek georganiseerd, een openbaar onderzoek waarbij buren bezwaren kunnen uiten. Ze kunnen ook beroep aantekenen tegen uw milieuvergunning. Wat kan dat nog zijn, buren kunnen beroep doen op andere regelgeving dan de regels die in de zogenaamde wet Schauvliege staan. Dus het respecteren van die geluidnormen is één ding maar je hebt daarnaast ook overlastregelgeving, overlast dat een containerbegrip is, niet gedefinieerd is maar elke politie-agent of ambtenaar kan daar langskomen en zeggen: ok u respecteert die normen maar u veroorzaakt overlast. Derde punt waar ik wil op wijzen is dat er natuurlijk die binnennormen één ding zijn, maar dat er ook normen zijn voor de omwonenden die gelden zowel voor ingedeelde inrichtingen als voor niet-ingedeelde inrichtingen. Dus ook bij activiteiten die buiten een dergelijke moet u in principe, als u geen afwijking vraagt aan het college die normen die buiten gelden ook respecteren. Normen voor buutbewoners dus er zijn wel een aantal zaken waarop ze zich kunnen beroepen.

 

Nu we praten net over het verschil tussen die organisator en de zaaluitbater bij die organisator buiten terechtgekomen maar hoe zit het dan voor de zaaluitbater? Ik heb een feestzaal.

 

Wel eigenlijk is het net hetzelfde. We moeten opletten dat we geen verschillen maken die er eigenlijk niet zijn. Organisator in weze kan dat ook een eigenaar zijn van een feestzaal. Dus de verplichtingen inzake geluidsnormen gelden zowel voor de exploitant...

 

Maar die vraagt dan een milieuvergunning aan voor een langere periode

 

Ja bijvoorbeeld maar het kan zijn dat u als organisator in een zaal terechtkomt, u wenst een bepaalde activiteit te organiseren, dan is het eigenlijk ook uw opdracht om te kijken welke norm geldt eigenlijk in deze zaal. U vraagt dat na op de gemeente u kan dat ook bekomen bij de exploitant maar goed, dus de eigenaar

 

Maar spreekt die de waarheid? 

 

Ja voila dat kan je natuurlijk op dat moment niet aftoetsen

 

Wie is er in zo'n geval aansprakelijk stel ...

 

Stel dat de normen niet worden gerespecteerd?

 

Stel dat die uitbater inderdaad zegt ik heb een vergunning om hier tot zoveel db te gaan en het is controle en het blijkt van niet?

 

Beide. U bent als organisator nooit kan u zich nooit vrijwaren van die aansprakelijkheid. Jammer genoeg bij een organisator maar het is inderdaad zo u moet die normen gaan respecteren, punt ander lijn. U bent daar ook verantwoordelijk voor als organisator. De wet gaat er ook van uit dat u verantwoordelijk voor bent. Dat betekent dat ook u strafrechterlijk kan gestraft worden voor overtredingen op die regelgeving. 

 

Zijn er dan straffen voor gekend?

 

Wel ja der zijn straffen voor gekend voor de regelgeving die vandaag bestaat. Die zijn van laag tot hoog het is moeilijk daar een gemene deler in te nemen. 

 

Het hangt van de rechtbank af ...

 

Het hangt van de rechtbank af het hangt ook van de rechter af het hangt van de feiten af het hangt van of het een recipist is of niet dat hangt allemaal samen daarmee maar we zullen zien hoe het wordt gehandhaafd maar die boetes kunnen heel hoog oplopen. En men vraagt mij soms ja kunnen we ons daar niet tegen contractueel exhonoreren. Als we een contract sluiten met de eigenaar of de uitbater van de zaal of met de dj of met de geluidstechnicus. Wel u kan natuurlijk wel een schadebeding opnemen in uw contract. Ik raad dat ook aan dat u uw contracten bekijkt, naleest en contracten sluit met de mensen waarbij dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid krijgen zodra je kan kwalificeren wat betekent welke geluidsnorm is op mij van toepassing, vraag ik daar een afwijking van of niet, ja dat betekent dat ge weet wat ik moet respecteren. Dat betekent ook dat alle actoren in uw evenement die gegevens hebben of zouden moeten hebben van u als organisator. Dus u communiceert dat contractueel en u zegt kijk als u dat niet respecteert dan gaan we daar een bepaalde schadevergoeding aan koppelen. Dus als nu bijvoorbeeld het evenement wordt stilgelegd of als er een overtreding wordt vastgesteld dat u daarvan een bepaalde aansprakelijkheid kunt in een contract opnemen.

 

Dat is wel belangrijk want op een gegeven moment ga je volledig af op die technieken die daar op die moment muziek aan het spelen is, maar je bent wel aansprakelijk.

 

Inderaad, inderdaad maar ik wil wel de nuance bij maken u bent u kan uw eigen aansprakelijkheid niet uitsluiten.

 

Nee.

 

Dus u kan nog altijd strafrechterlijk vervolgd worden, u blijft verantwoordelijk maar u kan eigenlijk de pijn verzachten door diegene die effectief die schade heeft veroorzaakt ook te laten opdraaien voor die schade. Dus het contractuele aspect is wel belangrijk maar dat heeft alles met proactiviteit te maken, niet alleen naar uw mensen uw actoren binnen uw evenement maar ook naar de buurt toe. Ik raad dat ook vaak aan: ga een gesprek aan met de buurtbewoners, informeer die mensen.

 

Ja, je ziet dat op grote festivals ook gebeuren op voorhand met de buren is een wandeling maken op het festivalterrein...

 

Absoluut maar ook feestzaal vaste exploitanten mensen die in een bepaalde feestzaal een activiteit willen organiseren of een festival of wat dan ook ga die gesprekken aan, kijk hoe dat voelt in de buurt of daar wrevel is, geen wrevel is, hoe je die pijn kan verzachten, welke maatregelen zijn dat u kan nemen. Ik hoor soms dat er bijvoorbeeld mensen op hotel worden gestuurd op kosten van een organisator. Onlangs heb ik dat nog meegemaakt dat iemand de buurtbewoners op hotel heeft betaald omwille van een activiteit.

 

Dat is een mooie en elegante oplossing.

 

Een mooie elegante oplossing of ze uitnodigen of ja je kan daar wel creatief mee zijn. Ik denk dat proactiviteit één van de belangrijkste tips is die ik eigenlijk kan geven. Ik merk dat in de praktijk dag in dag uit: een gebrek aan proactiviteit.

 

Beter voorkomen dan genezen.

 

Absoluut leidt soms tot veel meer miserie dan eigenlijk de confrontatie aangaan.

 

Ik gaf het in de intro al aan dat dit echt Vlaamse regelgeving is, net in een tijd dat toch alles meer op Europees niveau geregeld wordt. Hoe komt het nu dat dit zo specifiek op Vlaams niveau.

 

Wel hoe komt dat eigenlijk door de bevoegdheidsverdelende regels. We zitten in Vlaanderen, we zijn met het Vlaams Gewest bevoegd voor milieu-aangelegenheden waaronder ook het geluid vallen. Wij hebben dus het milieurecht geregeld op Vlaams niveau zoals de milieuvergunning op Vlaams niveau wordt geregeld en dat maakt deel uit van die milieuregelgeving, eigenlijk die milieuvergunningsregel zelfs want die bepalingen inzake geluidsnormen wordengenomen in de VLAREM; VLAREM-1, VLAREM-2 die eigenlijk de uitvoeringsbesluiten zijn rond het milieuvergunningsdecreet. Dus het gaat over indelingen zoals klasse 3 meldingsplicht of een klasse 2 vergunningsplicht. Dus men neemt dat op in die regelgeving. Ze zijn die normen natuurlijk gebaseerd op de normen in de omliggende landen geldt of gaan gelden maar het is specifiek voor het Vlaamse Gewest.

 

We hebben heel wat kijkers zowel in België als Nederland evenementen organiseren en niet alleen in Vlaanderen maar ook in Wallonië. Voor hen is het dan dubbel hard opassen want waar, welke regelgeving geldt waar.

 

Absoluut het is altijd een kwalificatie waar, zeker weten. Je moet eigenlijk kijken waar u ligt, ligt u in het Vlaams Gewest dan gaan die nieuwe regels ook gelden, dan moet u zich daaraan houden en let op ik zeg het nogmaals als organisator moet u echt wel vroeg genoeg proactief zijn want als u een activiteit wil organiseren en u begint die zaken maar te regelen of te bekijken een aantal maanden voordien en u hebt effectief een luid geluid nodig om het zo te zeggen als u boven de 95 db wil gaan of u hebt een groep die wil optreden of wat dan ook ja dan kan het eigenlijk al te laat zijn om die vergunning te krijgen want u kan effectief ook als organisator een vergunning aanvragen het is niet altijd een vaste exploitant die de vergunning kan aanvragen dus het kan ook voor een eenmalige activiteit zijn dat u daarvoor een vergunning voor krijgt.

 

Ik was me er absoluut niet van bewust dat er op 1 januari zoveel staat te veranderen maar in ieder geval super hartelijk bedankt voor je komst naar de studio.

 

Ik hoop dat het wat duidelijk was.

 

Absoluut, absoluut dank je wel. En u beste kijker bedankt voor het kijken en tot volgende week.

Advertenties